Livram RAPID!

Politica GDPR

Notă de informare emisă în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 679/2016 de stabilire a dispozițiilor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru libera circulație a acestor date (denumite în continuare “GDPR”), mai jos veți găsi informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și/sau colectate prin intermediul site-ului web www.curier-local.ro (denumite în mod colectiv “Site-uri”).

1. Operator de date

Crespo Express SRL, societate înregistrată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Letea, Nr. 32, Bacau, Romania, în calitatea sa de operator de date (mai in continuare, “Proprietar” sau “Furnizor”).

  1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Următoarele date cu caracter personal pe care le furnizați (mai jos, “Datele cu caracter personal”) pot fi prelucrate prin intermediul Site-urilor: – adresa IP; – datele de navigare de pe Site-uri; – informații despre browser și dispozitiv; – informații colectate prin cookie-uri și etichete pixel furnizate de dvs., fără a dezvălui identitatea dumneavoastră specifică; – informații demografice și alte informații furnizate de dumneavoastră, fără a vă dezvălui identitatea specifică; – informații care au fost agregate astfel încât să nu dezvăluie identitatea sa specifică. În plus, următoarele Date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate în cazul interacțiunii cu Site-urile:

www.curier-local.ro
Numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și compania de referință, în cazul trimiterii – prin formularele noastre. Nume și e-mail dacă utilizați chat-ul.
Dacă creați un cont și utilizați serviciile noastre, prenumele, numele, adresa de e-mail, adresa, compania de referință, numărul de telefon, CUI, detalii privind conectarea și alte informații furnizate cu referire la serviciul pe care intenționați să îl achiziționați (de exemplu, dimensiunea pachetului, prețul, informațiile destinatarului). Nume, prenume, e-mail, număr de telefon, oraș, CV, dacă solicitați să fiți contactat pentru a obține mai multe informații.
Locația dumneavoastră, în cazul în care prin intermediul site-ului doriți să știți care centre Zoom Curier sunt cele mai apropiate de dvs. Numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa și CV-ul, dacă solicitați să vă înregistrați pentru seminariile, workshopurile, webinariile și evenimentele noastre.

3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Operatorul de date va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

a.     pentru a vă permite să utilizați caracteristicile furnizate de Site-uri și mai detaliat:

www.curier-local.ro
– pentru a vă permite să comunicați cu Zoom Curier și să obțineți informațiile solicitate prin formularele de contact de pe site – pentru a discuta cu / trimite un mesaj la Zoom Curier prin intermediul modulelor de pe site.

b.     să vă furnizeze serviciile solicitate și mai detaliat:

www.curier-local.ro
– pentru a vă crea contul personal; – să rezervați serviciile de expediere dorite, și să procesați plățile adresate Zoom Curier, să gestionăm eventualele reclamații și să comunicăm cu dvs. – să fiți contactat de personalul Zoom Curier pentru a obține informațiile corespunzătoare.

c.     să vă trimitem, prin orice mijloace de comunicare (fax, e-mail, SMS, servicii de mesagerie multimedia, poștă pe hârtie, apeluri telefonice cu operatorul), materiale publicitare și informative, promoționale sau de altă natură comercială în legătură cu serviciile, produsele sau reducerile oferite de operatorul de date, precum și elaborarea de studii, cercetări și statistici de piață;

d.     să comunicăm date cu caracter personal pentru trimiterea, prin orice mijloace de comunicare (fax, e-mail, SMS, serviciu de mesagerie multimedia, poștă pe hârtie, apeluri telefonice cu operatorul), materiale publicitare și informative, materiale promoționale sau comerciale în legătură cu serviciile , produsele sau reducerile oferite de Zoom Curier, precum și pentru elaborarea de studii, cercetări și statistici de piață. Datele cu caracter personal colectate pot fi, de asemenea, prelucrate în contextul oricăror evenimente corporative (vânzarea companiei sau a sucursalelor de afaceri), diligența necesară, în cazul apărării unui drept în instanță și în legătură cu activitățile preliminare conexe.

4.Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 3 litera (a) se efectuează pentru a se conforma solicitării dumneavoastră și pe baza unui interes legitim al Operatorului de Date a cărui activitate este în mod inevitabil legată de calitatea serviciilor oferite de Site-urile sale, de experiența de interacțiune cu utilizatorul și de satisfacerea așteptărilor acestora. Orice refuz de a furniza date cu caracter personal în scopurile de mai sus va face imposibilă trimiterea cererii dumneavoastră de contact.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate la punctul 3 litera b. este necesară pentru a efectua măsurile precontractuale și contractuale luate la cererea dumneavoastră atunci când solicitați să utilizați serviciile oferite prin intermediul Site-urilor. Orice refuz de a furniza date cu caracter personal în scopurile de mai sus va face imposibilă utilizarea și beneficierea serviciilor conexe.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate la punctele 3, literele c. și d., este opțională și se bazează pe consimțământul dumneavoastră liber. Orice refuz de a furniza date cu caracter personal în scopurile de mai sus va avea ca unică consecință faptul de a face imposibilă pentru Operatorul de date, să vă trimită mesaje publicitare și promoționale, precum și să elaboreze studii, cercetări și statistici de piață. În cazul prelucrării în cazul unor evenimente corporative (vânzarea societății sau a sucursalelor comerciale), diligența necesară, în cazul apărării unui drept în instanță și în legătură cu activitățile preliminarii conexe, prelucrarea se va efectua pe baza intereselor legitime ale Proprietarului în continuarea activităților sale comerciale și pentru protecția drepturilor sale.

5.  Modalitatea în care sunt tratate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât cu ajutorul instrumentelor automatizate, cât și prin mijloace pe suport de hârtie, adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea acestora, în vederea colectării, consultării, stocării, gestionării, extragerii și transmiterii datelor cu caracter personal.

6.  Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi comunicate operatorilor de date din cadrul structurii organizatorice a proprietarului. Datele cu caracter personal pot fi comunicate de către operatorul de date exclusiv și doar în scopurile indicate și, dacă este necesar, următoarelor categorii de subiecți: (i) agenți, colaboratori sau angajați ai operatorului de date care se află pe teritoriul Uniunii Europene; (ii) centrele MBE care se află în România și care pot prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua serviciile solicitate și orice activități auxiliare (de exemplu facturarea) și în scopuri de marketing în cazurile în care s-a obținut consimțământul relativ; (iii) prestatorii de servicii pentru activități de marketing; (iv) dacă este necesar, autoritățile judiciare competente; (v) dacă este necesar, administrațiile publice și autoritățile de supraveghere și control.

Cu toate acestea, datele cu caracter personal nu vor fi divulgate unor subiecți pe termen nedeterminat. Subiecții care aparțin categoriilor menționate mai sus pot funcționa, după caz, ca operatori de date (și, în acest caz, vor primi instrucțiuni speciale de la operatorul de date) sau ca operatori de date independenți. În cazul operatorilor de date independenti, datele cu caracter personal vor fi comunicate numai cu consimțământul explicit al persoanei vizate, cu excepția cazurilor în care comunicarea este prin lege obligatorie sau necesară  pentru a urmări scopuri pentru care consimțământul persoanei vizate nu este necesar. Operatorul de date își rezervă, de asemenea, dreptul de a transfera datele dvs. cu caracter personal în țări terțe. Transferurile de date în afara Spațiului Economic European fac obiectul unui regim special în temeiul GDPR și sunt efectuate numai către țările care garantează un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, fie pe baza unei decizii a UE privind caracterul adecvat, fie în cazul în care au fost adoptate garanții adecvate (inclusiv condițiile contractuale standard furnizate de Uniunea Europeană) , cu condiția ca persoanele în cauză să dispună de drepturi și căi de atac efective.

7.  Cookie-uri

Operatorul de date poate utiliza “cookie-uri” prin intermediul Site-urilor (de exemplu, fișiere text trimise și stocate pe hard diskul computerului utilizatorului, care sunt apoi retransmise cu ocazia vizitei ulterioare pe Site-uri) sau alte instrumente similare pentru a facilita utilizarea serviciilor solicitate de utilizator, precum și pentru colectarea de informații de către utilizator, pentru navigarea site-urilor și pentru a ține evidența opțiunilor și preferințelor exprimate cu privire la produsele/ serviciile. Utilizatorul poate revoca în orice moment autorizația acordată și se opune utilizării cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul său. Pentru mai multe informații despre cum să dezactivați modulele cookie, consultați Politica noastră privind modulele cookie.

8. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru atingerea/îndeplinirea scopurilor pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Criteriile pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal iau în considerare perioada de prelucrare permisă și reglementările aplicabile privind prescrierea drepturilor și intereselor legitime, în cazul în care acestea constituie temeiul juridic pentru prelucrare. În ceea ce privește scopurile menționate la punctul 3 literele c. și d., operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal pentru o perioadă de timp care nu depășește douăzeci și patru de luni de la data colectării consimțământului relativ. Datele cu caracter personal vor fi apoi șterse, agregate sau anonimizate.

9. Drepturile persoanei vizate

În orice moment, veți avea dreptul de a:

  • (i) obținerea confirmării de la Operatorul de Date că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este în curs sau nu și, dacă da, accesul la informațiile cu caracter personal în conformitate cu art. 15 din GDPR;
  • (ii) să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau, ținând seama de scopurile prelucrării, să le completeze în cazul în care sunt incomplete;
  • (iii) să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se îndeplinește una dintre condițiile menționate la art. 17 din GDPR;
  • (iv) să obțineți limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se recunoaște unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR;
  • (v) să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, după caz;
  • (vi) să primiți în format structurat, de uz comun și ligibil pe dispozitive automate o copie a datelor cu caracter personal care vă privesc și care au fost furnizate de dumneavoastră, inclusiv pentru transmiterea acestor date cu caracter personal unui alt operator de date, în cazurile și în limitele menționate la art. 20 din GDPR, după caz.

De asemenea, veți avea dreptul de a revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal (acolo unde se poate aplica) fără a aduce atingere legalității prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat anterior. Veți avea, de asemenea, posibilitatea de a renunța la primirea de comunicații prin e-mail în scopuri de marketing, făcând clic pe link-ul “dezabonare”.  În conformitate cu GDPR, Operatorul de date nu este autorizat să perceapă costuri pentru a se conforma uneia dintre solicitările raportate în acest alineat, cu excepția cazului în care acestea sunt în mod vădit nefondate sau excesive și, în special, sunt repetitive. În cazurile în care solicitați mai multe copii ale Datelor dumneavoastră cu caracter personal sau în cazul unor solicitări excesive sau nefondate, Operatorul de date poate (i) percepe o contribuție rezonabilă la cheltuieli, ținând seama de costurile administrative suportate pentru îndeplinirea cererii sau (ii) poate refuza să se conformeze cererii. În aceste cazuri, Operatorul de date vă va informa cu privire la costuri înainte de procesarea cererii. Operatorul de date poate solicita informații suplimentare înainte de a se conforma solicitărilor de mai sus, dacă este necesar, pentru a vă verifica identitatea. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, veți avea, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (pentru România ANSPDCP), în cazul în care considerați că prelucrarea care vă privește se efectuează cu încălcarea GDPR și a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.dataprotection.ro  În orice caz, Operatorul de Date este interesat să cunoască motivele plângerii sale și vă invită să utilizați metodele de contact înainte de a contacta autoritățile, pentru a preveni și a soluționa orice litigii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe cale amiabilă și în cel mai scurt timp posibil, cu cea mai mare curtoazie, profesionalism și discreție.

10. Contacte pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate și pentru informații suplimentare

În ceea ce privește exercitarea drepturilor dumneavoastră în legătură cu scopurile menționate la punctul 3 de mai sus și/sau pentru a obține orice tip de informații de care ați putea avea nevoie în legătură cu operatorul de date în baza acestei politici de confidențialitate, puteți trimite o comunicare scrisă la Crespo Express SRL  cu sediul social în str. Letea, Nr. 32, Bacau, Romania CUI RO29926817, J04/240/2012 un e-mail la contact@zoomcurier.ro

11. Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este valabilă de la data indicată în partea de jos a acesteia. Vă recomandăm să revizuiți în mod regulat această politică de confidențialitate vizitând Site-urile noastre pentru a fi la curent cu orice modificări viitoare.

  • Orar Luni - Duminica: 9:00 -21:00
  • Telefon 0770 967 231
  • Adresa Bacau, Str. Ana Ipatescu nr. 2